Polnisches Kulturzentrum e.V. in Frankfurt am Main
Kategorie: Wszystkie | AKANT | Adam Lizakowski | Adam Mann | Autoren - Literatur | BOLEK | Bohdan Poręba | Bücher - książki - Bibliothek | Chiny | Chopin | Classik Kult | DUDEK | Dankhaus - Niemcy w USA | Deutsches-Polen Institut | Die Romanfabrik | Domfestspiele St. Blasien | France | Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense | GALERIA PHOTOZONA | Galeria DAP | Giertych | HERODY/ Herodenspiel von Stefan KOSIEWSKI | Heinrich Heine | Helmut Schmidt | Hessens Partnerregion Wielkopolska | Hiperrealizm | Janusz Sporek, NY | Jerzy Grupiński | Jerzy Lewczyński | Jerzy Piątkowski, | Jurij Sowinskij | KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN, | Karolina Jakubowska | Kongres Kultury Polskiej | Krzemieniec, Borysław | Krzysztof Gąsiorowski | Lech Klekot | Lech Kowalski | Lesung, Veranstaltung | Leszek Dlugosz | Literaturübersetzer | Maksymilian Biskupski | Manfred Hainz Rogalski | Miroslaw Rogala | NOBEL | New Jersey | Oper | Ostsee-Akademie | P.E.N. | Piotr Lachert | Podiumsdiskussion | Podstawy Narodowe | Poznań | PresseClub München e.V. | Remigiusz Dulko | SLAM POEtry | SOKOLNIKI | Slovak Union of Artist - Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov | Stanisław Krawczyk | Stanisław Srokowski | Stefan Kosiewski | Tabor | Theatre | ZPAP | Zarząd Fundacji Książąt Czartoryskich | Zbigniew Herbert | Zeitschrift | Zydzi w Polsce | Złoczyńcy i Zabytki, pod ochorną | arka | art | arte | artyści - foto - sztuka - video | baum auf dem huegel (vormals Sakamoto) | broadrippleart | die Rundfunk Orchester und Chöre | documenta, Kunsthalle Fridericianum | film | goEast Wiesbaden | jazz | jewish | ks. Piotr Paweł Maniurka | muzeum | pobocza | sZAFa
RSS
czwartek, 27 listopada 2008
Historisches Grünes Gewölbe to open in the evenings during the high season

Topic of the Issue in Detail - Extended opening times in December 2008 and summer 2009 / Special opening on New Year's Eve / Advance ticket sales for the 2nd half of 2009 now underway

Summer

The Grünes Gewölbe (Green Vault) is one of the largest and most impressive collections of treasury art in the world. Since 2004 around 1000 masterpieces have been on show on the first floor of the Dresden Palace (Residenzschloss). But above all it is the fully restored magnificent rooms of the Historisches Grünes Gewölbe (Historical Green Vault), which were reopened in 2006 and are fitted out with 3000 priceless artworks, which have attracted long queues of eager visitors, particularly in the high season.

That is because the museum concept of a walk-in safe, in which there are almost no showcases and the main stress is on the overall impression created by the rooms, means that only 100 visitors per hour can be admitted. Therefore, the Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Dresden State Art Collections) has decided to offer special opening times during particularly popular periods, starting with the advent period in 2008.

From 28 November until 14 December visiting hours will be extended until 8.30 p.m. (last entry) on Fridays and Saturdays. There will also be special opening times next summer, from 31 July until 29 August. In addition, on New Year's Eve, 31 December 2008, when other museums close in the afternoon, the Historisches Grünes Gewölbe can be visited from 1.30 until 6 p.m. (last entry) - which is practical for those who wish to attend the big New Year's Eve party (admission free) in front of the Semperoper.

 “Everyone who comes to Dresden and would like to visit the Historisches Grünes Gewölbe should have the opportunity to do so,” says Yvonne Kubitza, managing director of DWT, when asked to explain the reason for the extended opening times. Tickets can be purchased on the Internet at www.skd.museum or www.dresden.de/schatzkammer  or by phoning +49 (0) 351 / 49 19 22 85. The admission price including the advance sale fee is 11.50 Euro (or 12 Euro for visits from July 2009 onwards). Advance ticket sales for these special opening times and also for the second half of 2009 have already begun.

----- Original Message -----

Sent: Thursday, November 27, 2008 4:20 PM
Subject: *** DRESDEN *** Medien Service 27.11.2008
wtorek, 25 listopada 2008
Daniel KNORR: Scherben bringen Glück. 7. Dez. 2008 bis 4. Januar 2009 Kunsthalle Fridericianum
Od Polnisches Kulturzentrum e.V.
Od Polnisches Kulturzentrum e.V.
niedziela, 09 listopada 2008
Dlaczego w Polsce zaledwie 1 % zdigitalizowanych dzieł dostępny jest w Internecie? Europejska biblioteka cyfrowa od 2005 r.

 )...) „Europejska biblioteka cyfrowa będzie szybkim i łatwym sposobem uzyskania dostępu do europejskich książek i dzieł sztuki – zarówno krajowych, jak i znajdujących się zagranicą. Przykładowo umożliwi ona studentowi z Czech przeszukiwanie biblioteki brytyjskiej bez konieczności podróżowania do Londynu, a irlandzkiemu wielbicielowi sztuki pozwoli zbliżyć się do Mona Lizy bez stania w kolejce w Luwrze”, powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Pomimo znacznych postępów poczynionych przez państwa członkowskie w zakresie udostępniania w internecie dorobku kulturowego przyspieszenie digitalizacji wymaga dalszych inwestycji publicznych i prywatnych. Moim celem jest dostępna przed końcem roku bogata europejska biblioteka cyfrowa, zwana Europeaną”.

Komisja potwierdziła dzisiaj swoje zobowiązanie do wspierania państw członkowskich w wysiłkach na rzecz udostępnienia w internecie ich cennego dorobku kulturalnego. W latach 2009-2010 z unijnego programu badawczego na działalność i rozwój bibliotek cyfrowych przeznaczonych zostanie 69 mln EUR. Jednocześnie z programu na rzecz konkurencji i innowacyjności 50 mln EUR przeznaczonych będzie na polepszenie dostępu do europejskiego dorobku kulturowego. Całkowity koszt digitalizacji pięciu milionów książek z bibliotek europejskich został już oszacowany na około 225 mln EUR, nie licząc kosztów digitalizacji dzieł takich jak manuskrypty lub obrazy.

Realizowanie idei europejskiej biblioteki cyfrowej (Europeana) wymaga zatem dużych inwestycji ze strony krajowych instytucji, a obecnie większość państw zapewnia jedynie nieznaczne i niepełne środki finansowe na digitalizację. Komisja wezwała dzisiaj państwa członkowskie do zwiększenia zdolności w zakresie digitalizacji, tak by ich zbiory stały się dostępne dla obywateli Europy, a także do współpracy z sektorem prywatnym oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na następujące problemy:

  • W celu przeprowadzenia digitalizacji konieczne są większe środki finansowe, a także plany dotyczące ilości dzieł, które mają zostać zdigitalizowane.
  • W większości państw członkowskich wciąż brak metod, technologii i doświadczenia w dziedzinie zachowywania zdigitalizowanych dzieł, co ma podstawowe znaczenie dla udostępnienia tych zbiorów przyszłym pokoleniom.
  • Konieczne jest wprowadzenie wspólnych standardów w celu kompatybilności i możliwości wykorzystania różnych źródeł informacji i baz danych w ramach europejskiej biblioteki cyfrowej (Europeana).

- Konieczne jest rozwiązanie wszystkich problemów związanych z prawami autorskimi, a przede wszystkim kwestii dzieł osieroconych, w przypadku których niemożliwe jest odnalezienie posiadaczy praw autorskich w celu uzyskania ich zgody na digitalizację (IP/07/508).

Osoby odwiedzające biblioteki cyfrowe mogą odkryć zdigitalizowaną wersję słynnej biblii Gutenberga, pierwszej wydrukowanej książki, na stronie internetowej biblioteki brytyjskiej, mogą posłuchać głosów Marii Callas i Jacques’a Brela na stronach francuskiego instytutu audiowizualnego, natomiast na stronie internetowej Luwru bez konieczności zakupu biletu mogą obejrzeć arcydzieło Leonarda da Vinci Mona Liza.Niektóre państwa członkowskie podjęły już kroki w celu przyspieszenia digitalizacji swojego dorobku kulturowego. W 2007 r. Słowenia w przyjęła ustawę w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego, która stwarza nowe możliwości dla prywatnej promocji projektów dotyczących digitalizacji w instytucjach publicznych. Słowacja przekształciła wyremontowany stary kompleks wojskowy w ośrodek digitalizacji na dużą skalę z wykorzystaniem robotów przewracających strony. Finlandia, Słowacja i Litwa wykorzystują europejskie fundusze strukturalne jako dodatkowe źródła finansowania digitalizacji.

Jednakże jak wynika z oceny Komisji w wielu przypadkach nie wszystkie dzieła, które zostały zdigitalizowane, są dostępne w internecie. Przykładowo w Niemczech tylko jedna czwarta muzeów, które dokonały digitalizacji swoich zbiorów, udostępnia je w Internecie, natomiast w Polsce zaledwie 1 % zdigitalizowanych dzieł dostępny jest w Internecie.

Kontekst:

Europejska biblioteka cyfrowa stanowi część inicjatywy i2010 przyjętej przez Komisję dnia 1 czerwca 2005 r. (IP/05/643). Dnia 24 sierpnia 2006 r. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych (IP/06/1124). W dniu 13 grudnia 2006 r. Rada ministrów odpowiedzialnych za kulturę osiągnęła porozumienie w sprawie dalszych działań na rzecz digitalizacji (Pres/06/309).

Komunikat i ocena postępów w zakresie digitalizacji:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Światowa biblioteka cyfrowa:

http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html

Europejska biblioteka cyfrowa:

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1255&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

piątek, 07 listopada 2008
Literatur als Palimpsest. Symposium zu Ehren von Angelika Neuwirth. Berlin, 10.11.2008

“What else than a natural and mighty palimpsest is the human brain? Such a palimpsest is my brain; such a palimpsest, O reader! is yours. Everlasting layers of ideas, images, feelings, have fallen upon your brain softly as light. Each succession has seemed to bury all that went before. And yet in reality not one has been extinguished.“
Thomas De Quincey, Suspiria de Profundis (1845)
Das Palimpsest steht für die komplexe Dialektik von Vergessen und Erinnern, wobei das Überschreiben des Alten mit Neuem zugleich eine Auslöschung und Konservierung des Überschriebenen bedeutet. Das Symposium fragt nach den Subtexten und verschütteten Bezügen der — profanen wie sakralen, klassischen wie modernen — arabischen Literatur und nach den methodologischen Implikationen einer interdisziplinär ausgerichteten Arabistik in Bezug auf den allgemeinen literatur- und kulturwissenschaftlichen Diskurs.
Programm
09.00 Uhr
Begrüßung
09.15 Uhr
Stefan Wild
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Angelika Neuwirth zum Geburtstag — Rückblick eines Weggefährten
Schrift und Gemeinde: Transformation heiliger Texte
09.45 Uhr
Walid Saleh
Fellow „Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa“, University of Toronto
The Hebrew Bible in Islam
Kaffeepause
11.00 Uhr
Islam Dayeh
Freie Universität Berlin
The Restoration of the Law: Sûrat al-An‘âm as National Self-Criticism
11.45 Uhr
Stefan Weidner
Köln
Playing With Fire: Religious Travesties in the Poetry of Adunis
Mittagspause
Erinnerungsfiguren in nahöstlichen Literaturen
14.00 Uhr
Thomas Bauer
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Poesie und Politik — Ibn Nubata (1287-1366) und der Fürst von Hama
14.45 Uhr
Sinan Antoon
Fellow „Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa“, New York University
Ruins and Spectre in Mahmud Darwish‘s Late Poetry
Kaffeepause
16.00 Uhr
Reuven Snir
University of Haifa
Arab-Jewish Identity: Memory, Poetry, and Singularity
16.45 Uhr
Lital Levy
Princeton University
Israel, Interrupted: Writing in the Hebrew-Arabic No-Man‘s Land
Pause
18.30 Uhr
Podiumsdiskussion
Gibt es einen ‚Oriental Turn‘ in den Geisteswissenschaften?
Angelika Neuwirth (Freie Universität Berlin), Gyburg Uhlmann (Freie Universität Berlin), Stefan Weidner (Köln) und Sigrid Weigel (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin)
Moderation: Ludwig Ammann (Freiburg / Fellow des Wissenschaftskollegs zu Berlin)
Weitere Informationen:
Georges Khalil
Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa
c/o Wissenschaftskolleg zu Berlin
+49 30 89 001 258
eume@wiko-berlin.de
www.eume-berlin.de
Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter eume@wiko-berlin.de.
Das Symposium wird in Kooperation mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Freien Universität Berlin und dem Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin ausgerichtet und ist Teil des wissenschaftlichen Programms von Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa, einem gemeinsamen Forschungsprogramm der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Fritz-Thyssen-Stiftung und des Wissenschaftskollegs zu Berlin.

http://www.bbaw.de/bbaw/Veranstaltungen/Veranstaltungsseite_ansehen.html?terminid=1049

poniedziałek, 03 listopada 2008
Festiwalu Niepokalanów 2009: Życzymy radosnego duchowego i rodzinnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia


Życzymy radosnego duchowego i rodzinnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia
i w mieniu Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Niepokalanów 2009
serdecznie zapraszamy do nadsyłania prac. Szczęśc Boże!

   Festiwal Niepokalanów 2009
 zgłoszenia do 15 stycznia 2009!


festiwalniepokalanow
http://pl.youtube.com/profile?user=kulturzentrum&view=subscriptions
 
Danuta Stachyra - prezes KSF, przewodnicząca Komitetu
o. Ignacy Kosmana - dyrektor Festiwalu Niepokalanów 2009
Zygmunt Gutowski - wiceprezes KSF, wicedyrektor Festiwalu

----- Original Message -----
From: festiwal
To: ksf - a neostrada
Sent: Monday, November 03, 2008 7:46 PM
Subject: ZAPROSZENIE- Festiwal Niepokalanów 2009 - zgłoszenia tylko do 31 grudnia 2009!

  ZAPROSZENIE

               W imieniu Organizatorów XXIV Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2009 serdecznie  zapraszamy do udziału w kolejnym Festiwalu poprzez nadsyłanie filmów, programów telewizyjnych, radiowych najpóźniej
do dnia 31 grudnia br
Formularz Zgłoszeń, który należy przesyłac drogą elektorniczną znajduje się na stronach internetowych www.festiwalniepokalanow.pl
oraz www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow      Prace (5 płyt DVD ;lub CD) nalezy przesyłac na adres

Prosimy również o promocję Festiwalu jak i – wsparcie organizacyjne  zarówno przed Festiwalem  jak i w trakcie jego trwania
w dniach 15-17 maja 2009 roku.
Pragnęlibyśmy także by owoce Festiwalu były szerszej wykorzystane poprzez  wydawanie zgłoszonych na Festiwal dzieł na płytach DVD, a także – były prezentowane podczas połączonych z dyskusjami pokazów .


Prace (5 płyt DVD ;lub CD)  - najpóźniej do 15 stycznia 2009 na adres:


Festiwal Niepokalanów 2009
ul. Barska 2; 02-315 Warszawa
tel. (+48) 22 8234489 ew. (+48) 602126206
e-mail: ksf@festiwalniepokalanow.pl 

lew. ksf@neostrada.pl

goEast - Festival des mittel- und osteuropäischen Films: DOKUMENTARFILMPREIS "ERINNERUNG UND ZUKUNFT" UNTERWEGS
Gewinnerfilm 2008: PODUL DI FLORI / DIE BLUMENBRÜCKE

PODUL DI FLORI
Rumänien 2008
Regie: Thomas Ciulei

Costica Ahir lebt mit seinen drei Kindern in Aciu, einem kleinen Dorf in der Republik Moldau. Die Mutter der Kinder verdient seit vier Jahren in Italien den Unterhalt, den der Vater mit der kleinen Landwirtschaft nicht einbringen kann. 
Einen Ausschnitt des Films anschauen (Länge: 3 Min. 44 Sek.).   erinnerung_und_zukunft

DOKUMENTARFILMPREIS "ERINNERUNG UND ZUKUNFT" UNTERWEGS


----- Original Message -----
Sent: Monday, November 03, 2008 5:57 PM
Subject: Dokumentarfilmpreis "Erinnerung und Zukunft" unterwegs

goEast - Festival des mittel- und osteuropäischen Films hat gemeinsam mit der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" beim diesjährigen Festival zum ersten Mal den Dokumentarfilmpreis "Erinnerung und Zukunft" ausgeschrieben. Mit 10.000 Euro dotiert, zeichnet der Preis Regisseure aus, die sich kritisch und konstruktiv mit gesellschaftlichen Entwicklungen in den Ländern Mittel- und Osteuropas auseinandersetzen.

Gemeinsam mit Kooperationspartnern präsentiert
goEast in diesem Herbst nach dem erfolgreichen Auftakt beim Kiewer Molodist-Filmfestival nun in Darmstadt, Düsseldorf und Berlin die Veranstaltungsreihe Von den sechs bei goEast 2008 nominierten Filmen werden DANZIGER BAHNHOF / DWORZEC GDAñSKI von der polnischen Regisseurin Maria Zmarz-Koczanowicz sowie der rumänische Preisträgerfilm DIE BLUMENBRÜCKE / PODUL DE FLORI von Thomas Ciulei gezeigt.

Dokumentarfilmpreis "Erinnerung und Zukunft" unterwegs
.DANZIGER BAHNHOF / DWORZEC GDANSKI
Polen 2007, 55 Min, OmeU
R: Maria Zmarz-Koczanowicz
Der Dokumentarfilm schildert die Schicksale von Juden, die im Jahr 1968 aus Polen nach Israel auswanderten - nicht freiwillig, sondern als Reaktion auf antijüdische Propaganda. Vom Warschauer Bahnhof Gdansk brachen sie in ein ihnen unbekanntes Land und eine ungewisse Zukunft auf. Fast vierzig Jahre danach zeigt der Film ein Wiedersehen zwischen diesen Auswanderern.

// DO, 06. November 2008 / 20:30 Uhr
Programmkino Rex, Darmstadt / Eintritt: 5,00 Euro
Im Anschluss Gespräch mit Regisseurin Maria Zmarz-Koczanowicz

// DO, 27. November 2008 19:30 Uhr
Polnisches Institut Düsseldorf / Eintritt frei
Im Anschluss Diskussion mit Regisseurin Maria Zmarz-Koczanowicz und Teresa Toranska, Autorin

DIE BLUMENBRÜCKE / PODUL DE FLORI
Rumänien 2008, 87 Min, OmeU
R: Thomas Ciulei
Costica Ahir lebt mit seinen drei Kindern in Aciu, einem kleinen Dorf in der Republik Moldau. Die Mutter der Kinder verdient nun seit fast vier Jahren in Italien den Unterhalt, den der Vater mit der kleinen Landwirtschaft nicht einbringen kann. Zwei Jahre und genügend Geld, um die Schulden zu bezahlen, die Kinder auf bessere Schulen zu schicken und das Haus renovieren zu können, hatten sie sich vorgenommen. Unaufdringlich und dennoch mit großer Nähe dokumentiert der Film von Thomas Ciulei den Alltag der moldauischen Familie und gibt einen beeindruckenden Einblick in eine Welt am Rande Europas.

// MO, 01. Dezember 2008 / 19:30 Uhr
Kino des Arsenal - Institut für Film und Videokunst, Berlin / Eintritt: 6,50 Euro
Im Anschluss Diskussion mit Thomas Ciulei, Regisseur, Bukarest / Dr. Barbara Dietz, Migrationswissenschaftlerin, Osteuropa-Institut, Regensburg / Bernd Buder, Filmkritiker, Leiter SEEDOX.org, Berlin.
Moderation Tina Mendelsohn, 3sat Kulturzeit

Weitere Informationen unter:
Deutsches Filminstitut - DIF
Filmfestival goEast
Schaumainkai 41
D-60596 Frankfurt
Tel.: +49-69 / 961 220 650
Fax: +49-69 / 961 220 669
info@filmfestival-goEast.de
www.filmfestival-goEast.de
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Tagi
kosiewski.
Google Groups – wersja beta
Zapisz się do magazyn europejski
E-mail:
Odwiedź tę grupę